Dordogne2

Dordogne

Cechy odmiany:

– typ nantejski

– okres wegetacji około 120 dni

– wysoki plon (także wczesny), nadaje siś do przechowania

Zastosowanie:

– świeży rynek (pęczki, luzem)

– uprawy wczesne, średnio późne

Uwaga:

– bardzo słodka i smaczna odmiana