Overland2

Overland

Cechy odmiany:

– okres wegetacji 83 dni

– wysoki plon nawet w trudnych warunkach

– wyrównany, ciepły kolor kolby

Zakład przetwórczy:

– głębokie ziarniaki gwarantują wysoki uzysk w zakładzie