Boltardy1

Boltardy

– okres wegetacji 95 dni

– odmiana wysokoplonująca, o gładkich i okrągłych zgrubieniach

– bardzo wysoka tolerancja na jarowizację (umożliwia to siew o 3 tyg wcześniej)

Zastosowanie:

– przeznaczenie na świeży rynek i dla przemysłu

Forono

Forono

– okres wegetacji 125-130 dni

– duże cylindryczne korzenie o wysokiej zawartości suchej masy

– miąższ ciemnoczerwony, soczysty, o słabo zaznaczonych pierścieniach

Zastosowanie:

– przeznaczenie na świeży rynek i dla przemysłu