WSTECZ

Zalecenia uprawowe dla ogórka OCTOPUS F1

Opis ogólny:

Odmiana heterozyjna o przewadze kwiatów żeńskich, grubobrodawkowa, średniowczesna, bardzo plenna o bardzo dobrej strukturze plonu w którym duży procent stanowią owoce handlowe. Rośliny silnie rosną i są wytrzymałe na suszę, szybko wchodzą w okres owocowania. Owoce bardzo kształtne, pokryte jasnozieloną skórką ze słabym połyskiem z dość długimi smugami. Odmiana odporna na mączniaka prawdziwego i wirus zwykłej mozaiki ogórka. Octopus F1 charakteryzuje się wysoką genetyczną tolerancją na mączniaka rzekomego.

Wymagania glebowe:

Ogurek najlepiej udaje się na glebach o dobrej kulturze, żyznych, w miarę wilgotnych, przepuszczalnych, dobrze nagrzewających się. Odczyn gleby powinien być do obojętnego (ph ok. 7). Najlepiej nadają się zasobne w próchnicę gleby piaszczysto-gliniaste, lessy, czarnoziemy czarne ziemie. Ogórki źle rosną na glebach ciężkich, zimnych i podmokłych. Również gleby zbyt lekkie źle wpływają na rozwój i plonowanie roślin ogórka.

Wilgotność gleby:

Optymalna wilgotność gleby wynosi 80-90%. Potrzeby wodne ogórka są różne w zależności od fazy rozwoju rośliny. Od wysiewu do wytworzenia pierwszych liści właściwych niezbędna jest wysoka wilgotność gleby. Zaopatrzenie na wodę jest umiarkowane w okresie do rozpoczęcia kwitnienia. Niższa wilgotność sprzyja rozbudowie systemu korzeniowego. Zapotrzebowanie na wodę gwałtownie rośnie od momenty wejścia rośliny w fazę kwitnienia i owocowania. Niedostateczna wilgotność w tym okresie może spowodować opadanie zawiązków oraz wpłynąć na powstawanie zniekształceń owoców. Również nadmiar wody, przy jednoczesnym spadku temperatury, prowadzi do opadania zawiązków oraz podnosi wrażliwość rośliny na choroby pochodzenia grzybowego.

Stanowisko w zmianowaniu:

Ogólnie można stwierdzić, iż dobrym przedplonem są wszystkie rośliny rolnicze, które wcześnie schodzą z pola. Bardzo dobrym przedplonem są rośliny strączkowe (groch, fasola), niekorzystnym warzywa późno schodzące z pola (późne kapusty, warzywa korzeniowe). Nie należy przeznaczać na plantacje ogórków pola po przyoranych wiosną mieszankach ozimych, gdyż powodują one silne wysuszenie gleby.

Nawożenie:

Ogórek udaje się najlepiej w pierwszym roku po oborniku (30-40 t/ha). Można też stosować nawozy zielone przeorane jesienią jako przedplon (peluszka, łubin). Przeciętne dawki nawozów mineralnych stosowanych w uprawie na oborniku wynoszą:

80-150 kg/ha N (2/3 dawki wysiewamy ok. 2 tygodnie przed siewem, a pozostała część pogłównie w 2-3 dawkach podczas przerywki i kwitnienia),

100-120 kg/ha P2O5 (całość dawki jesienią pod orkę lub wiosną razem z pierwszą dawką azotu)

150-200 kg/ha K2O (całość dawki jesienią pod orkę lub wiosną razem z pierwszą dawką azotu)

W przypadku upraw w drugim roku po oborniku dawki nawozów mineralnych wynoszą:

- 200kg/ha N - 150 kg/ha P2O5 - 300 kg/ha K2O

Przy stosowaniu nawozów mineralnych przedsiewnie należy je wymieszać z 15-20 cm warstwą gleby przy pomocy kultywatora.

UWAGA : Nie należy stosować soli potasowej w postaci chlorkowej, gdyż chlorki wpływają niekorzystnie na plonowanie ogórka. Najlepsze efekty daje stosowanie potasu w formie siarczanowej.

Aby utrzymać pH na odpowiednim poziomie bardzo ważnym zabiegiem jest wapnowanie gleby. Co 4 lata należy stosować wapno dolomitowe w dawce 1,5 t/ha pod przedplon. Należy pamiętać, iż zbyt duża dawka nawozu wapniowego może wpłynąć niekorzystnie na dostępność niektórych mikroelementów oraz potasu co odbija się na jakości plonu.

UWAGA : wapnowanie nie można przeprowadzać razem z nawożeniem gleby obornikiem.

Przygotowanie gleby przed siewem:

Ogórek wymaga starannie przygotowanej gleby. W roku poprzedzającym uprawę, po zebraniu plonu, należy wykonać podorywkę i kilkakrotnie bronowanie (mechaniczne zwalczanie chwastów). Obornik wywożony wczesną jesienią należy przyorać tylko 15 cm. Następnie jesienią wykonuje się głęboką orkę przedzimową. W przypadku stosowania tylko jednej orki przedzimowej, podczas której chcemy również przykryć obornik należy wykonać orkę średnią, pługiem z przedpłużkiem. Zapobiega to zbyt głębokiemu przykryciu obornika. Wiosną przygotowując pole do wysiewu wykonujemy włókowanie, kultywatorowanie i bronowanie pola. Należy unikać orki wiosennej, która zbytnio wysusza glebę jedynie wyjątkiem są gleby bardzo ciężkie i zalewne.

Siew:

Ogórek jest rośliną ciepłolubną, a zatem szczególnie ważna jest temperatura gleby podczas wschodów. Siew należy przeprowadzać gdy gleba nagrzeje się do ok. 15 stopni ( na głębokości 5 cm.) Najczęściej w polskich warunkach ogórki sieje się w okresie od 10 do 20 maja. Odmiana Octopus F1 ma nasiona zaprawiane Tiuramem co chroni je przed chorobami w początkowej fazie rozwoju. Dodatkowo możemy zaprawić nasiona insektycydem Promet 400CS (5 ml/kg nasion) zwalczającym śmietkę kiełkówkę oraz śmietkę glebową.

Nasiona wysiewamy na głębokość 2 cm. Sugerowana ilość roślin odmiany Octopus F1 to 4 rośliny na m2
(40 000 szt/ha). Polecamy siew w pojedyncze rzędy co 15-20 cm X 150 cm. Używając siewników precyzyjnych należy użyć
ok. 1,2-1,5 kg/ha. Przy użyciu siewników rzędowych ilość użytych nasion powinna być odpowiednio większa.

Ochrona przed chwastami:

Zwalczanie chwastów jest jednym z najważniejszych zabiegów, szczególnie gdy rośliny są w fazie wczesnego rozwoju. Zwalczanie mechaniczne, bądź ręczne chwastów powinniśmy przeprowadzić już podczas pierwszego przerzedzania roślin na polu. Opóźnienie pielenia może wpłynąć na gwałtowne zmniejszenie plonu. Należy pamiętać, iż rośliny ogórka ukorzenione są bardzo płytki stąd konieczność starannego i płytkiego wykonywania pielenia ( szczególnie mechanicznego). W walce z chwastami możemy również używać herbicydów (szczególnie na większych plantacjach) Dobór preparatu, terminu oraz dawki powinien odbywać się zgodnie z „Programem ochrony roślin warzywnych przed chwastami”

Odmiana Octopus F1 charakteryzuje się silnym wigorem i stosunkowo szybko rośliny przykrywają międzyrzędzia, stąd bardzo ważne jest wczesne usunięcie chwastów. W późniejszym okresie płożące się rośliny ograniczają w dużym stopniu wzrost chwastów.

Ochrona przed chorobami i szkodnikami:

Octopus jest odmianą odporną na parcha dyniowatych oraz tolerancyjną na mączniaka prawdziwego prawdziwego wirus mozaiki ogórka. Odmiana ta wykazuje bardzo wysoką tolerancje na mączniaka rzekomego dyniowatych. Ma to bardzo duże znaczenie w przypadku tej najgroźniejszej choroby ogórka, co pozwala w znacznym stopniu ograniczyć ilość zabiegów a tym samym ograniczyć nakłady na środki ochrony.

Dobór fungicydów, termin stosowania oraz dawki powinien odbywać się na podstawie „Programu ochrony roślin warzywnych”.

Ze szkodników najgroźniejszymi są: wciornastki, zmienniki, mszyce i przędziorki. Dobór insektycydów, termin stosowania oraz dawki powinien odbywać się na podstawie „Programu ochrony roślin warzywnych”.

Nawadnianie:

Rośliny ogórka są bardzo wrażliwe na niedobór wody, największą wrażliwość wykazują w okresie od kwitnienia do końca zbiorów. Jeżeli gospodarstwo wyposażone jest w deszczownię to ogórki należy podlewać dawkami nie przekraczającymi 25 mm co 4-6 dni. Ze względu na możliwość uszkodzenia roślin dawka wody nie powinna przekroczyć 5-6 mm na godzinę. Nawadnianie należy przeprowadzać w godzinach porannych, gdy temperatura ,powietrza jest niższa. Poprawnie zastosowanie nawadnianie może przynieść zwyżkę plonu nawet o 30 %, poprawia się także jakość owoców.

UWAGA Przy stosowaniu nawadniania należy pamiętać o zwiększeniu nawożenia przedsiewną dawką nawozów mineralnych ( zwłaszcza azotowych) o 30-50 %.

Zbiór:

Odmiana Octopus charakteryzuje się bardzo wysokim udziałem plonu handlowego. Bardzo kształtne cylindryczne owoce posiadają rozjaśniony koniec oraz jasne smugi wzdłuż skórki. Owoce charakteryzują się dobrą konsystencją, proporcja długości do szerokości wynosi 3:1. Owocowanie odmiany Octopus jest bardzo równomierne, rozłożone w czasie. Octopus jest odmianą przeznaczoną zarówno do konserwowania jak i do kwaszenia. Przetworzone owoce nie tracą jędrności.

Zbiór należy przeprowadzać w godzinach rannych. Należy zachować szczególną ostrożność, gdyż ogórek jest bardzo wrażliwy na uszkodzenia mechaniczne. Przy zbiorze usuwamy owoce stare oraz chore.

Częstotliwość zbioru zależy od przeznaczenia plonu. Owoce przeznaczone na korniszony i konserwy zbieramy codziennie, natomiast do kwaszenia co 2-3 dni. Należy pamiętać o szybkim przeniesieniu skrzynek z ogórkami w miejsce chłodne i zacienione.

 

UWAGA

Przy opracowaniu powyższych zaleceń, staraliśmy się aby informacje w niej zawarte były jak najdokładniejsze. Przedstawione przez nas informacje powinny być jednak wykorzystane w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie użytkownika oraz po uwzględnieniu warunków klimatyczno – glebowych typowych dla danego regionu.

W związku z tym, firma nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uprawy opartej wyłącznie na danych zawartych w niniejszym opracowaniu.